Registration Agreement

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องอ่านและยอมรับกฎข้อบังคับรวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่างทุกประการ
2. เมื่อผู้สมัครกดปุ่มยอมรับข้อความแล้ว ผู้สมัครสามารถเลือกตั้งค่า username และ password รวมถึงจะต้องกรอกข้อมูล Email ของผู้สมัคร และป้อนข้อความ CAPTCHA และตอบคำถามอีก 1 ข้อให้ถูกต้อง
3. ระบบจะส่ง Email ไปที่ Email address ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้ ให้ผู้สมัครกดลิงค์ที่สมัครไว้เพื่อยืนยันตัวตน การสมัครจึงจะเสร็จสมบูรณ์
4. ถ้าไม่ได้รับ Email ให้ลองหา Email ใน Junk Mailbox ก่อน ถ้ายังไม่มี ก็สามารถให้ระบบส่ง Email ไปใหม่ได้โดยกรอกข้อมูลตามที่สมัครไว้ที่ http://forums.it.kmitl.ac.th/index.php?action=activate

กฎและข้อบังคับ

1. ห้ามใช้ข้อความใดพาดพิงถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
2. ห้ามนำภาพที่ไม่เหมาะสมมาทำการโพสเป็นอันขาด
3. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ คำรุนแรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงคำลามกอนาจารต่างๆ
4. กรุณาอย่านำเสนอข้อความที่จงใจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มสังคมใดๆ
5. กรุณาอย่าโพสเพื่อจงใจปั๊มกระทู้ หรือเพื่อการทำ SEO โดยเจตนา
6. กรุณาอย่านำนามของบุคคลอื่นมาใช้เป็นนามแฝงในฟอรัม เพื่อมาก่อกวน สร้างความเสียหาย หรือไม่ว่าจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามแก่บุคคลนั้น
7. กรุณาตั้งกระทู้ให้ถูกหมวด เพื่อความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา
8. เจ้าของกระทู้/โพส มีหน้าที่รับผิดชอบทุกคำพูดที่ตนเองที่พิมพ์ลงไป โดยผลที่เกิดขึ้นจากกระทู้/โพสนั้นๆ ไม่เกี่ยวกับผู้ดูแลฟอรัม หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแต่อย่างใด
9. ผู้ดูแลเป็นเพียงผู้ที่ตรวจตรา ดูแลให้มีความสงบเรียบร้อยให้เกิดแก่ฟอรัม โดยมีสิทธิสามารถระงับการใช้งานสมาชิก หรือทำการลบกระทู้ได้ทันที ถ้าสงสัยว่าสมาชิกที่เข้ามานั้นกระทำการที่อาจส่งผลกระทบในทางไม่ดีให้กับ ฟอรัมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น หรือเกิดความแตกแยก หรือตั้งกระทู้ที่ไม่เหมาะสม
10. ผู้ดูแลขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในฟอรัมนี้ และ/หรือกฎข้อบังคับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

IT@KMITL Forums เป็นเว็บฟอรัมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอก กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่ได้กำหนดวิธีการกลั่นกรองข้อเขียนหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้โพสจะแสดงออก

ความเห็น ต่างๆ ที่ปรากฏใน ITKMITL Forums ถือเป็นความเห็นของผู้โพสแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับจุดยืน หรือนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแต่อย่างใด ทั้งนี้ ITKMITL Forums ไม่รับฝากข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะรับผิดชอบในการถอดถอน ข้อเขียนหรือเนื้อหาใดๆ ที่เราได้รับแจ้งว่าผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามในเว็บแห่งนี้ในเวลาอันควร

ลิขสิทธิ์ของ ข้อเขียนต่างๆ ที่นำมาลงในเว็บนี้ จะถือตามลิขสิทธิ์ของ Creative Commons Licenses Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้อเขียนต่างๆ ถูกนำไปใช้เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ ได้โดยไม่ต้อง รอขออนุญาต ตราบใดที่ผู้นำไปใช้งาน ได้กล่าวและเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงห้ามผู้อื่นนำข้อความในเว็บนี้ไปพิมพ์จำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าของข้อเขียน ถ้าต้องการนำข้อความในเว็บนี้ไปพิมพ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อกันเองระหว่างผู้ขอใช้และผู้เขียน